GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Bu Gizlilik Bildirimi, www.siff.com.tr sahibi olarak SİFF Elektromekanik San. Tic. Ltd. Şti. tarafından aşağıda belirtilen kişiler hakkında Kişisel Verilerin (aşağıda tanımlanmıştır) nasıl toplandığı, kullanıldığı, başkalarıyla paylaşıldığı ve başka şekillerde nasıl işlendiğini açıklamaktadır.


Bu Gizlilik Bildiriminde, “Kişisel Veriler“, (SİFF Elektromekanik San. Tic. Ltd. Şti. tarafından saklanan diğer bilgiler ile birlikte veya ayrı olarak tutulan) kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Site ziyaretçileri olan sizlerin gizliliğine saygı duyulmakta olup gizlilik hakkınız korunmaktadır ve hukuken zorunlu olunmayan hiçbir kişisel veri saklanılmamaktadır.


SİFF Elektromekanik San. Tic. Ltd. Şti., veri sorumlusu olarak hareket etmektedir ve bu nedenle kullanmakta olduğu sistemlerin ve gerçekleştirdiği işlemlerin, yürürlükte bulunan veri koruma kanunları ile uyumluluğunu sağlamakla yükümlüdür.


I-) Kişisel Veriler


A-) Site Trafiği


Sitede yer alan makalelerin düzeni ve bilgilerin geliştirilmesi amacıyla (sitemizi daha kullanışlı hale getirmek için) amacıyla site trafiğine dair veriler kullanılmaktadır. Site trafiğine dair verilerde, siteye hangi makaleden ve ne zaman erişildiği, kullanılan IP adresi yer almaktadır. Meşru menfaatler
kapsamı haricinde sizlerin kişisel verilerinizi içeren site trafik bilgileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine tabidir.


B-) Çerezler


I-) www.siff.com.tr üzerinden kullanılan çerezler, siteden çıkış halinde silinecektir. Siteden bilgi almak adına üyelik veya abonelik gerekmemektedir.

II-)Veri Sorumlusu
Veri sorumlusu SİFF Elektromekanik San. Tic. Ltd. Şti.’dir.


III-) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla ve Ne Kadar Sürede İşlendiği
Sitemize girmeniz halinde IP adresiniz, sitedeki ziyaret edilen sayfa ve girilen zamana dair bilgiler, yalnızca site trafiğine dair istatistikî veriler amacıyla işlenmektedir. Topladığımız ve işlediğimiz verileri işbu Gizlilik Bildiriminde belirtilen amaçların mevcut olduğu süre
boyunca veya diğer hallerde yürürlükte bulunan veri saklama politikaları ve uygulamalarına uygun olarak saklanmaktadır.


IV-) Kişisel Verilerin Kimlerle ve Hangi Amaçla Aktarılacağı
Sitede yer alan kişisel verileriniz adli ve idari merciler haricinde bir kurum veya kişiye aktarılmamaktadır. SİFF Elektromekanik San. Tic. Ltd. Şti. olarak sitede yer alan makalelerde birtakım web sitelerine link oluşturulmaktadır. Link yöntemiyle girilen sitelerin gizlilik uygulamaları ya da içerikleri konusunda herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Bağlantılar aracılığıyla başka bir siteye bağlanmanız veya herhangi bir yolla ziyaret etmeniz halinde mutlaka sitede yer alan gizlilik politikalarını inceleyiniz.


Sitemizi ziyaret ettiğiniz vakit veriniz alınmakta ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında yerine getirilmektedir.


SİFF Elektromekanik San. Tic. Ltd. Şti., bu Gizlilik Politikası üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Bu nedenle Gizlilik Politikasını siteye girişlerde sıklıkla ve özellikle internet sitesi üzerinden veri sağlamadan önce tekrar gözden geçirin. Gizlilik Politikasına dair yapılan her türlü değişiklik internet sitesinin ana sayfasındaki bağlantı üzerinden ilan edilecektir.


V-) Yasal Uyarı
İnternet sitesinde yer alan bilgiler ilgili mevzuata bağlı kalınarak hazırlanmıştır.


İş bu Gizlilik Bildirimi 30/11/2022 tarihinden itibaren geçerli olup uygulamalarına ilişkin sorularınız ve yorumlarınız için aşağıdaki adresten bize ulaşabilirsiniz:
Mail adresi: siff@siff.com.tr