TAAHHÜTLERİMİZ

1. Üretimin hiçbir aşamasında doğaya ve canlıya zarar vermemek.


2. Dünya standartlarına uygun, etik çalışma koşullarında üretim yapmak.


3. Tüm aşamalarda müşteri memnuniyetini en büyük öncelik olarak görmek.


4. Yüksek kalite ve disiplin.


5. Ürüne güven ve garanti.


6. İşin gelişimi için müşteri ve çalışanlarımıza sürekli eğitim ve sertifikasyonları sağlamak.


7. Tedarikçi firma seçiminde “Analitik Hiyerarşi Prosesi” süreçlerine öncelik verilmesi.


8. Müşteri memnuniyetini sağlamada büyük rol oynayan “Malzeme Yönetim Sistemimize”
sadık kalarak;


 • i. malzemelerin verimli kullanılması,
 • ii. aynı kalitede ürünü daha az malzeme ile üretebilmek,
 • iii. malzemelerin yerine göre yeniden kullanımını sağlamak,
 • iv. malzemeleri, çevreye zararlı etkilerini asgari seviyeye indirecek şekilde kullanmak,
 • v. malzeme taşıma sistemlerini geliştirmek,
 • vi. ambar organizasyonunu iyileştirmek,
 • vii. tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerin saha denetimlerini gerçekleştirmek,
 • viii. hammaddenin doğru zamanda teslimatı için kurulan sistemi iyileştirmek.

9. Hammadde kullanım politikamız;


 • i. ilgili tüm çevre yasa ve düzenlemelere uymak,
 • ii. gerekli çevre izinlerinin alınması ve yasalara uygunluğunun temin edilmesi,
 • iii. tedarikçi firmaların, doğal kaynak kullanımını ve atıklarını en aza indirmek için çalışmak,
 • iv. atıkların bertarafı ve atık suların tahliyesini çevresel yükümlülüklere uygun yapmak.

10. Tedarikçilerin tabi oldukları tüm kanun ve yönetmeliklere uymasına yardım etmek.


11. Tedarikçilerimizin ilgili yönetmeliklere uygunluğunu kanıtlamak üzere kayıtlarını şeffaf ve
güncel tutmalarını sağlamak.


12. Çatışma kültüründen kaçınıp uzlaşımcı ve çözüm odaklı yaklaşımlarla hizmet vermek.


13. İş ortaklarının fikri mülkiyet haklarını korumak.


14. Tedarikçilerin ILO standartlarına uygun olarak; çalışanlarına güvenli, sağlıklı ve hijyenik bir
çalışma ortamı sağlamasına öncülük etmek.


15. Globalde kabul gören veri gizliliği standartlarına uygun olarak müşteri ilişkilerini yönetmek.


16. Ticari faaliyetleri ve ilişkileri etik değerler çerçevesinde sürdürmek.


17. Çalışanlarımızı, şirket genelinde sosyal etki ve sürdürülebilirlik sağlamak adına geliştirmek.


18. İnsan haklarından taviz vermeyen, ayrımcılığı ortadan kaldıran, çalışanlarımızın ve
müşterilerimizin refahını, gelişimini ve ekonomik güvenliğini sağlamaya odaklı politika ve
uygulamalar geliştirmek.


19 İstikrarlı bir iklime, sağlıklı ve huzurlu bir gezegene katkıda bulunmak için çok çalışırken,
daha sürdürülebilir ürünler için yaratıcı ve yenilikçi çözümleri uygulamak.


20. Geçmişte olduğu gibi yarın da müşteri ihtiyaç ve memnuniyetini esas alan, uzun süreli, donanımlı ve geniş kapsamlı satış sonrası destek vermek.